ylasv
 
yrisv

Tamsis växthus omfattar två olika företag, Matti Tamsi
Oy och Esa Tamsi Oy.
Vi har idkat trädgårdsodling sedan år 1966 och
företagens nuvarande areal uppgår till över 3 hektar.
Företagen sysselsätter cirka 70 fast anställda personer
samt ett stort antal säsongsanställda. Våra produkter
består av olika sallater, dill och persilja och på årsnivå
levererar vi över 10 miljoner förpackningar till affärer och
storkök. Vårt moderna produktionsmaskineri producerar
rena och hållbara grönsaker och örter året om.
Produkterna levereras via olika centralaffärer och parti-
handlar till orter i hela Finland. Alla våra produkter odlas i
naturlig torvmylla och vattnas med rent grundvatten.


 Vi beaktar även ytterst noggrant miljöaspekterna genom
att endast använda nödvändig mängd gödslingsmedel
och bevattningsvatten. På så sätt har vi i praktiken
eliminerat näringsbelastningen på miljön.
Vi hör till Inhemska trädgårdsprodukter rf:s kvalitets-
producenter och använder märket Rent inhemskt på våra förpackningar. År 1994 utsågs Matti Tamsi Oy till
årets kvalitetsproducent av föreningen Inhemska träd-gårdsprodukter rf. Dessutom har företaget utsetts årets
företagare på såväl lokal som regional nivå. Vi använder
även revideringen Kvalitetsodling i våra företag.
Företagen har också fått ett antal år Menestyjä-certifikat

 

 
salyri