Utvecklande produktion

Målet är att producera så högklassiga produkter som möjligt och beakta miljövänlighet och energieffektivitet i produktionen. I all vår verksamhet strävar vi efter kostnadseffektiva lösningar.

Kontinuerligt utvecklingsarbete och ansvarsfulla val

Vi utvecklar ständigt våra odlingsmetoder och vår produktions energieffektivitet. I utvecklingsarbetet utnyttjar vi den senaste teknologin inom branschen i mån av möjlighet. I en del av våra växthus använder vi LED-belysning, som bidrar till att minska energiförbrukningen och sänka produktionskostnaderna. I början av 2000-talet flyttades salladerna från parterr till automatiskt rörliga odlingsbäddar. Förnyelsen effektiverade produktionen och förbättrade ergonomin i arbetet.

Miljövänlighet styr våra val i energiproduktionen

Vi producerar själva all värme som behövs i produktionen med fasta inhemska bränslen. Vi använder två värmecentraler, av vilka den nyare centralen som togs i bruk 2014 producerar energi huvudsakligen med flis. Vårt företag investerade 2018 i en varmvattenberedare på 600 m3, som möjliggör tillvaratagning av värme och jämnar ut värmeproduktionen. Detta möjliggör en allt bättre användning av olika förnybara värmefraktioner, till exempel spannmålsskal eller sågspån.

Inhemskt

Vi producerar inhemska grönsaker för finländska matbord och erbjuder arbete för tiotals finländare. För oss är det naturligt att vi beaktar det inhemska i all vår verksamhet alltifrån anskaffning. På detta sätt kan vi erbjuda högklassiga och rena grönsaker även i framtiden.

Rent och naturenligt

Våra högklassiga produkter är miljövänliga, rena och har lång hållbarhet. I produktionen beaktar vi miljöns välmående: vi gynnar biologiskt växtskydd och använder endast den mängd gödsel och bevattning som behövs, varvid det inte uppstår någon näringsbelastning i praktiken. Vi odlar alla våra produkter i naturlig torvmylla och vattnar med rent grundvatten. På så sätt kan vi garantera smakrika och krispiga sallader och örter året runt.

Vi gynnar biologiska bekämpningsmetoder i odlingen, dvs. vi bekämpar växtsjukdomar och skadeinsekter med naturens egna metoder. Ibland hittar icke-önskade insekter som skadar växten in i växthusen. I sådana fall använder vi rovinsekter som äter eller dödar skadeinsekten. T.ex. när det gäller sallad, bekämpar vi bladlöss med bladlussteket som är naturlig fiende till bladlöss.

IP sertifoitu tuotanto

Certifierad produktion

Vår produktion är certifierad enligt IP SIGILL Frukt&Grönt och IP Arbetsvillkor. IP SIGILL Frukt&Grönt är ett för nordiska förhållanden utvecklat certifieringssystem, som koncentrerar sig på att säkerställa produktsäkerheten. Vi följer med produktens kvalitet från frö ända tills den skickas till kunden. Du kan alltså med gott samvete köpa närmat som producerats säkert. Vårt företag har som första trädgård valts av Inhemska Trädgårdsprodukter rf till årets kvalitetsproducent 1994. Vi använder Rent inhemskt-märket på våra förpackningar.