Öppna arbetsplatser

Inspirerande arbete föds genom flit, mod och positiv attityd.

Professionella i fråga

Vi är en betydande arbetsgivare i Östermark kommun. Vi har ca 60 fastanställda personer och dessutom kommer tiotals av traktens unga på sommarjobb och som hjälp till vår trädgård under högsäsong.

En kunnig och engagerad personal är vår viktigaste resurs. Vi erbjuder dem utbildning om arbets- och produktsäkerhet, om arbetstagarnas rättigheter samt om hygienfrågor. Alla våra arbetstagare har hygienpass. För att belöna dem för positiva resultat grundade vi 2017 en personalfond som en del av resultatlönesystemet.

Yrkesskickliga arbetare sörjer för att det alltid finns fräscha, gröna och färska sallader och örter på de finländska matborden.

Rekisteriseloste